امیدواریم در اولین دوره کارآموزی همراه اول بتوانیم با همراهی شما مربی گرامی تجربه خوبی را برای کارآموزان رقم بزنیم. نیاز است تا جریان اطلاعات به عنوان اساس تنظیم برنامه ها بهبود پیدا کند. لذا فرم زیر تهیه شده تا بتوانیم در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت نقشه راهی برای کارآموزان تهیه کنیم.
بدین جهت از شما درخواست داریم در قالب زیر روند برنامه های ماهیانه/هفتگی کارآموزتان را به اطلاع اکادمی برسانید تا از این طریق بتوانیم موثرتر ظاهر شویم و از چالش های احتمالی جلوگیری کنیم.