مهاجر فرستی و مهاجر پذیری بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جوامع تاثیرگذار است.
سیاستگذاری در حوزه مهاجرت از مهمترین و پر چالش ترین مسائل سیاستگذاری است که نیازمند سیاستگذارانی جامع و هوشمند است.

با طرح دغدغه ای که از اندیشکده دیاران برای تربیت و جذب سیاستگذران جوان در حوزه مهاجرت شده است، مجموعه کاربن اقدام به برگزاری دوره کارآموزی ۴ ماهه در حوزه مهاجرت کرده است.

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی حوزه‌ی مهاجران

۱. انجام پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی در حوزه‌ی مسائل اجتماعی مهاجران
۲. شناخت نسل دوم و سوم مهاجران حاضر در ایران
۳. احصای بحران‌‌های اجتماعی نسل دوم و سوم مهاجران حاضر در ایران
۴. بررسی موقعیت اجتماعی و حقوقی مهاجران نسل دوم و سوم در سایر کشورها"

کارشناس برنامه‌ریزی شهری

۱. انجام پژوهش‌های اسنادی و میدانی پیرامون موضوع حاشیه‌نشینی و مهاجرت‌ها به شهرهای بزرگ
۲. بررسی روندهای مهاجرت‌های بین‌المللی به ایران و نحوه‌ی اسکان مهاجران بین‌المللی در ایران
۳. بررسی روندهای اسکان مهاجران کاری در سایر نقاط جهان
۴. تدبیراندیشی پیرامون مسائل ناشی از این مهاجرت‌ها در ایران 

عناوین موقعیت های کارآموزی

کارشناس رسانه و فیلم‌سازی

۱. تولید محتوای رسانه‌ای پیرامون تغییر نگرش جامعه به پدیده‌ی مهاجرت
۲. تولید محتوا در مدیوم‌های مختلف مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی، متن، صدا و تصویر
۳. آشنایی با مهارت‌های چهارچوب‌بندی مسائل در حوزه‌ی کار رسانه‌ای 

کارشناس برنامه‌ریزی تحصیلی

۱. انجام پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی در حوزه‌ی تحصیل کودکان مهاجر
۲. مطالعه تطبیقی نحوه تحصیل کودکان مهاجر در کشورهای مختف
۳. انجام مطالعات میدانی جهت احصاء مسائل مربوط به تحصیل کودکان مهاجر
۴. ارائه‌ی راهکارهای سیاستی جهت بهبود اهداف کلان تحصیل کودکان مهاجر
۵. ادووکیسی برای پیگیری راه‌کارهای احصا‌شده جهت کاهش مشکلات

کارشناس اقتصاد مهاجرت

۱. انجام پژوهش‌های کتابخانه‌ای پیرامون اقتصاد مهاجرت
۲. تحقیق و پژوهش بر موضوع کارگران مهاجر در ایران
۳. داده‌کاوی پیرامون مسائل مربوط به نیروی کار مهاجر و بازار کار در ایران

زمان بندی دوره

آخرین مهلت ثبت نام در سایت

۹ آذر ماه ۱۴۰۰

ارزیابی و گزینش

۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰

اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان

۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰

شروع دوره

۱ دی ماه ۱۴۰۰

پایان دوره

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره مناسب کسانی است که می خواهند در حوزه های اجتماعی به سیاستگذاری بپردازند و نیازمند تجربه و نقطه شروعی واقعی هستند.

چه مهارت هایی را در هر موقعیت کسب میکنید؟ چه کارهایی انجام میدهید؟ ​

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی حوزه‌ی مهاجران

کارشناس برنامه‌ریزی شهری

کارشناس برنامه‌ریزی تحصیلی

کارشناس اقتصاد مهاجرت

کارشناس رسانه و فیلم‌سازی

نمونه کارهای مشابه