تعیین آیتم های حقوق و دستمزد در یک قالب قراردادی مطابق با قانون کار و نحوه محاسبات دقیق و قانونی کارکرد پرسنل نه تنها باعث جلوگیری از جرایم بیمه و مالیات می شود بلکه رضایت خاطر مدیران و کارکنان هر مجموعه ای را به دنبال خواهد داشت. در این کارگاه به صورت فشرده تمامی مباحث مربوط به قانون کار و قراردادها و نحوه محاسبه حقوق و مزایا و کسوراتی مثل بیمه و مالیات و همچنین محاسبات مربوط به عیدی و سنوات و تسویه حساب پرسنل آموزش داده میشود . در پایان این کارگاه انتظار میرود فرد مهارت کافی برای محاسبه حقوق و دستمزد از طریق اکسل و یا هر نرم افزار حسابداری را به دست آورده باشد.

زمان بندی

به جهت سهولت در انتخاب روز کارگاه برای شما، دو بازه زمانی متفاوت را در نظر گرفته‌ایم.توجه داشته باشید محتوای هر دو بازه یکسان است.

بازه اول

آخرین مهلت ثبت نام در سایت

۲۴ آذر ۱۴۰۰

جلسه اول

۲۵ آذر ۱۴۰۰

جلسه دوم

۲ دی ۱۴۰۰

بازه دوم

آخرین مهلت ثبت نام در سایت

۲۴  آذر ۱۴۰۰

جلسه اول

۲۶ آذر ۱۴۰۰

جلسه دوم

۳ دی ۱۴۰۰

هزینه دوره

هزینه شرکت در این کارگاه ۶۵۰ هزارتومان است که شامل تخفیفات زیر میباشد.

نوع ثبت نام

مهلت 

هزینه ثبت نام با تخفیف

کد تخفیف

نوع ثبت نام

ثبت نام زودهنگام

مهلت 

تا ۱۸ آذر

هزینه ثبت نام با تخفیف

۵۰۰ هزارتومان

کد تخفیف

chdz1

نوع ثبت نام

ثبت نام گروهی (۲نفره، ۳ نفره و ۴ نفره)

مهلت 

تا ۲۴ آذر

هزینه ثبت نام با تخفیف

۲نفره : هر نفر ۴۷۰ هزارتومان

۳نفره: هر نفر ۴۲۰ هزارتومان

۴نفره: هرنفر ۳۸۰ هزارتومان

کد تخفیف

برای دریافت کد تخفیف گروهی به شماره ۰۹۱۰۲۲۹۱۹۹۴ در واتساپ پیام دهید.

ثبت نام زودهنگام

تا ۱۸ آذر

۵۰۰ هزارتومان

chdz1

ثبت نام گروهی (۲نفره)

تا ۲۴ آذر

هر نفر ۴۷۰ هزارتومان

برای دریافت کد تخفیف گروهی به شماره ۰۹۱۰۲۲۹۱۹۹۴ در واتساپ پیام دهید.

ثبت نام گروهی (۳نفره)

تا ۲۴ آذر

هر نفر ۴۲۰ هزارتومان

برای دریافت کد تخفیف گروهی به شماره ۰۹۱۰۲۲۹۱۹۹۴ در واتساپ پیام دهید.

ثبت نام گروهی (۴نفره)

تا ۲۴ آذر

هر نفر۳۷۰ هزارتومان

برای دریافت کد تخفیف گروهی به شماره ۰۹۱۰۲۲۹۱۹۹۴ در واتساپ پیام دهید.

مدرس دوره

20211201_125841

دکتر محسن نیکخواه

مدیر مالی مرکز نوآوری و تعالی کوثر

۶ سال سابقه مدیریت مالی اداری

دکتری علوم اقتصادی

این دوره مناسب چه کسانی است؟

مناسب تمامی افراد علاقه مند به حوزه حسابداری و مالی و همچنین افرادی که میخواهند وارد بازار کار شوند و یا در موقعیت شغلی فعلی خود ارتقا پیدا کنند.

نمونه کارهای مشابه